Generalforsamling den 5. marts 2019

       Indkaldelse til Generalforsamling 2019

                                                         

Udsendt pr. mail 30 januar 2019

  Hermed indkaldes medlemmer af Fredericia Spillemandslaug

til ordinær generalforsamling i Tøjhuset Gothersgade 34, 2. sal

 

tirsdag den 5.marts kl.20.45

 

DAGSORDEN

 

                   1.        Valg af dirigent.

                   2.       Formandens beretning

                   3.       Kassereren fremlægger regnskabet

                   4.       Valg af

                             Bestyrelse – for 2 år, på valg er

                                  Karin Sørensen - (modtager genvalg)

                                  Dorthe Friis-Christensen - (modtager genvalg)

                                  Cay Sliwa – (modtager genvalg)

                             Suppleanter – for 1 år, på valg er

                                  Nyvalg i stedet for Karin Sørensen

                                  Gerner Dannesboe – (modtager genvalg)                               

                                  Revisorer -   for 1 år, på valg er

                                  Benny Refsgaard – (modtager genvalg)

                                  Regnar Staugaard – (modtager genvalg)

                   5.       Behandling af indkomne forslag

                   6.       Fastsættelse af kontingent for 2020

                   7.       Eventuelt

 

  Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde

senest 14 dage før generalforsamlingen finder sted.

 

Med venlig hilsen

Dorthe, Cay, Karin, Andreas og Anne-Grete