Generalforsamling den 6. marts

       Indkaldelse til Generalforsamling 2018

                                                         

Udsendt pr. mail 30. januar 2018

 

 Hermed indkaldes medlemmer af Fredericia Spillemandslaug

til ordinær generalforsamling i Tøjhuset, Gothersgade 34 - store sal

 

tirsdag den 6.marts kl.20.45

 

DAGSORDEN

 

                   1.        Valg af dirigent

                   2.        Formandens beretning

                   3.        Kassereren fremlægger regnskabet

                   4.        Valg af

                             Bestyrelse – for 2 år, på valg er

                                            Andreas Eriksen

                                            Anne-Grete Jensen                                                               Suppleanter – for 1 år, på valg er

                                            Karin Sørensen

                                            Gerner Dannesboe

                             Revisorer - for 1 år, på valg er

                                            Benny Refsgaard

                                            Regnar Staugaard

                   5.        Behandling af indkomne forslag

                   6.        Fastsættelse af kontingent for 2019

                   7.        Eventuelt