Generalforsamling den 5. marts 2019

       Indkaldelse til Generalforsamling xxxx

                                                         

Udsendt pr. mail xxxxxx

 

 Hermed indkaldes medlemmer af Fredericia Spillemandslaug

til ordinær generalforsamling i Tøjhuset, Gothersgade 34

 

tirsdag den 5.marts kl.20.45

 

DAGSORDEN

 

                   1.        Valg af dirigent

                   2.        Formandens beretning

                   3.        Kassereren fremlægger regnskabet

                   4.        Valg af

                             Bestyrelse – for 2 år, på valg er

                             Suppleanter – for 1 år, på valg er

                                         

                   5.        Behandling af indkomne forslag

                   6.        Fastsættelse af kontingent for 2020

                   7.        Eventuelt