Almene informationer

musik på gaden i anledning af 5. juli fest 2022

NYHED:

Bestyrelsen er glad for at kunne informere om, at lauget fra 5. april 2022 får Manny Skjærbæk som musikalsk leder. Mange kender Manny som arrangør af Thyregodtræffet.

Manny behersker mange instrumenter, underviser på musikskoler og spiller til folkedans. Vi glæder os rigtig meget til samarbejdet.

 ---------------------------

For at kunne beholde Manny som instruktør, vil øveaftenerne fra den 6. september 2022 blive lagt om eftermiddagen fra kl 1500 til kl 1745. Stadig om tirsdagen.

Der øves i fremtiden på Købmagergades skole. Der er det lokale, vi benyttede i forbindelse med årets 5.juli arrangement. Lokalet ligger midt i den gamle skolegård og kaldes ”Hyggen”, som er en del af den tidligere Købmagergades Skole, der ligger på hjørnet af Købmagergade og Sjællandsgade. Der er indgang fra begge gader. Der er en rimelig stor parkeringsplads på Gasværksgrunden, hvor der pt. er 4 timers gratis parkering.

Vi øver fra kl. 15.00 til 17.45. Som tidligere vil vi bestræbe os på at lukke op, så der er tid til at komme ind og få os etableret, og klar til at spille kl. 15.00. Vi holder en pause undervejs, hvor der er tid til at indtage den medbragte ”kaffe”.

Husk skiftesko, så vi ikke griser gulvet for meget.

----------------------------

Den 27. Januar spillers der til Lillebælts Folkedansernes Vinterfest. Program følger snarest. Tilmeldingsliste medtages på øvedagene.

-----------------------------

Har du lyst til at være med til udøve glad spillemandsmusik sammen med os, og kan du spille på et instrument og er du meget velkommen. Der er plads til mange flere medlemmer i lauget

----------------------------

Høstfest på museumsgården Kringsminde August 2022